Startsida

Vad är Teamevangelisation?

Vi är en ekumenisk kristen förening som vill sprida kunskap om Jesus Kristus. Föreningens verksamhet sker i nära samarbete med lokala församlingar och vi har funnits i drygt 50 år. Teamevangelisation startades av pastor Åke Geresand.

Glada ungdomar

Vad vill Teamevangelisation?

  1. Ge ökad bibelkunskap.
  2. Ge hjälp till fördjupad gemenskap med Jesus Kristus.
  3. Medverka till större engagemang, ansvar och utrustning för aktivt kristet arbete.
  4. Inspirera och uppmuntra de lokala församlingar som föreningen samarbeta med.
  5. Vara en växtplats för andligt liv oavsett ålder.

Hur arbetar Teamevangelisation?

Vi anordnar lägerfestivaler två gånger om året, påsk och nyår. Detta är kombinerade läger och möteskampanjer. Som inbjudare står en eller flera lokala församlingar tillsammans med Teamevangelisation.