Påskfestival i Gråbo 12-17 april

Detta var vår planering för påsken 2017. Så här kan en festival vara upplagd. Tillsammans med kyrkorna i Gråbo (Centrumkyrkan – Smyrnaförsamlingen i Göteborg, Stora Lundby församling, Stora Lundby Missionsförsamling) inbjuder Teamevangelisation dig till påskfestival. 6 dagar med gemenskap, undervisning, lovsång, förbön, evangelisation och en hel del kul. Festivalmöten kommer att vara i Hjällsnäshallen (Hjällsnäsvägen Läs mer…

Uthållig tillväxt i tro

Hur vi övar oss i gudsfruktan. Vi växer i tron av nåd, men inte av en slump. Det krävs intention. Studium av Lars Gunther, nyårsfestivalen 2015-16. Uthållig tillväxt i tro from Lars Gunther

Stryktålig tro

En sund tro tål påfrestningar och besvikelser. Den är offensiv men den gör oss också sant mänskliga och inte hyper-religiösa. Studium av Lars Gunther från nyårsfestivalen 15-16 i Sjövik. Stryktålig tro from Lars Gunther

En god tro ger ett gott liv

Gudsfruktan, fromhet, en sund religion är nyttigt för oss människor säger både Bibeln och forskningen. Men vad är en sund tro? Att stappla på den rätta vägen och åt rätt håll är bättre än att gå med raska steg åt fel håll. Studium av Lars Gunther på nyårsfestivalen 2015-16. En god tro ger ett gott Läs mer…