Kallelse till årsmöte för Teamevangelisation

När: Den 24 Oktober, kl 13.00 Var: Equmeniakyrkan Guntorp Vi kommer att ha en Teamhelg den 24-25 oktober i Guntorp. Programmet är inte spikat ännu och kommer att anpassas efter de rådande restriktionerna som finns från folkhälsomyndigheten. Mer information kommer att publiceras här och på Teamevangelisations Facebook. Som en del i helgen kommer vi att Läs mer…