Teamtanken

Team är inte bara en del av namnet

På våra läger är alla deltagare med i ett team (eller staben). Teamen består normalt av 10-15 personer, varav ett par som är ledare. Varje dag finns det tid att träffas i dessa smågrupper.

Genom att alla är med i en liten grupp vill vi ge dig möjlighet att:

  • Lära känna andra deltagare bättre.
  • Se till att alla kommer in i gemenskapen.
  • Dela glädjeämnen och svårigheter.
  • Uppmuntra och be för varandra.
  • Delta i utåtriktade inslag som ett team.
  • Utföra praktiska sysslor på lägret.

Olika typer av team

Förutom vanliga lägerteam finns en del med speciella inriktningar. Dessa erbjuds under förutsättning att vi får tag i bra ledare och att det finns tillräckligt stort intresse.

Lägerteam

I ett vanligt lägerteam får du möjligheten att lära känna andra, hitta på roliga saker tillsammans, be för varandra, samtala om livet, skratta mycket, leka, pröva på att evangelisera (dela med sig av tron till andra) och helt enkelt ha ett bra läger tillsammans med de nya vännerna i din grupp

Plusteam

Detta är teamet för dig som redan har en stabil tro och vill utmanas att fördjupa din relation till Jesus i bön, studier och praktisk handling.

Musikteam

Ett lägerteam med musik som gemensamt intresse. Det innebär att ni tillsammans musicerar på gruppsamlingar samt på en gudstjänst under lägret.

Dansteam

Tycker du om att dansa? I så fall är detta teamet för dig. Här är både du som är van dansare och du som aldrig tidigare dansat välkommen! Ni övar tillsammans in koreografi för att visa upp på ett möte. Du får möjlighet att utvecklas i din dansförmåga, men också chansen att lära känna nya vänner och samtala om livet och tron.

Dramateam

Om du gillar drama är detta teamet för dig. Ni övar in och framför drama på möten. Både du som van teaterapa och du som nybörjare är välkomna till detta team där ni också får chansen att lära känna nya vänner och samtala om livet och tron.

Barnteam

Teamet för dig som har föräldrar med på lägret och är yngre än 14 år. Ni träffas och lär om bibeln och hittar på en massa annat kul.

Äldreteam

Är du runt 20, eller mer, är Du välkommen till äldreteam. Gruppen har samma mål som vanligt lägerteam, men riktar sig till dig som har gått ut gymnasiet.

Vill du vara ledare?

Ta chansen att utmana dig själv lite extra under teamlägret – var gruppledare! Varje team kommer har ett par ledare.

Ert uppdrag är att se till att ingen känner sig utanför, att alla får lära känna nya vänner i gruppen och att skapa en plats där man kan få prata om tro och be tillsammans. (Vill du vara ledare för ett specialteam är det givetvis viktigt att du också har kunskap och erfarenhet av detta område.)

Vi söker dig som är 18 år eller äldre, rutinerad ledare hemma, men även dig som är intresserad men inte riktigt vågat/kommit till skott innan. Nu har du en gyllene möjlighet. Ledarskap är utmanande, roligt, utvecklande, spännande, krävande och helt underbart!

För att vara ledare behöver du inte vara en perfekt kristen, men ett föredöme. Som teamledare vill vi ha någon som:

  • Tar ansvar för sina handlingar och sin egen andliga tillväxt.
  • Är aktivt med i en kristen gemenskap mellan lägren.
  • Har ett öga för andras välmående och tillväxt.
  • Är beredd att tjäna.

Under lägren träffas teamledarna varje morgon för att få stöd, gemenskap, information och att be. Du kan alltid gå till den som är ansvarig för gruppledarna under lägret om du behöver det.

Mellan lägren har Teamevangelisation ibland gruppledarhelger och andra samlingar. För att växa i ditt uppdrag som gruppledare är det bra om du avsätter tid för att vara med på dem.