Deltagare

Anmälan till våra evenemang

Du anmäler dig genom vårt webbsystem.

Ordningsregler för våra lägerfestivaler

För att vi skall nå lägrets målsättning och för allas trevnad måste du respektera Teamevangelisations regler:

  • Minimiålder är 14 år. Barn till stabare är undantagna och ibland kan arrangerande församlingars 13-åringar få delta också.
  • Dagsprogrammet skall följas. Alla samlingar är obligatoriska.
  • Tider och regler ska respekteras.
  • Sovdags = tystnad = 24.00, eller enligt dagsprogram. En halvtimme före sovdags ska alla vara på sina sovplatser.
  • Under offentliga samlingar är mobiltelefoner ljudlösa eller på flightmode.
  • Teamevangelisation har en policy om drogfrihet, vilket även gäller för alla våra läger.

Vi förväntar oss att alla lägerdeltagare har sitt fokus på det som händer i samlingarna. Ibland kan man dock vilja berätta för andra vad som händer och sägs i våra samlingar och så länge det inte stör din egen och andras koncentration får man lägga upp någon enstaka bild eller kommentar (med omdöme). Men chatt med kompisar och övrig social media får du sköta på andra tider.