Förbön

Anmälan till Förbön

Välkommen som förebedjare!

Du som vill bära TEAM i förbön, anmäl dig till detta. Tekniskt funkar det som att anmäla sig till ett läger, men det du kommer få delta i är ett fortlöpande förbönsarbete för Teamevangelisation, våra festivaler och andra arrangemang.

Som deltagare kommer du att få information om böneämnen fortlöpande under året. Dessutom kommer du få möjlighet att delta i bönesamlingar eller få böneämnen att be över under våra festivaler.

Vi sprider ingen personlig information.

Denna grupp kommer inte användas för böneämnen av personlig art. Ingen information som delges en förebedjare i förtroende får komma ut och den här gruppen är inte ett undantag från den regeln.

Om du vill dela ett personligt böneämne så kan du skicka det till forbon@teamevangelisation.com, så kommer någon att be för det, men det kommer inte att skickas ut via ett massmejl till alla deltagare i gruppen.

Ansvarig och frågor

Den som ansvarar för gruppen, läser och skickar mejl som forbon@teamevangelisation.com är Lars Gunther. Eventuell undringar om detta kan skickas till honom.

Bönetjänst under festivaler

Deltagare i den här gruppen får gärna vara med också i bönetjänsten under våra arrangemang. Skulle du vilja vara med och bära upp dem med förbön, men saknar möjlighet att delta på plats, så är tanken att somliga böneämnen också skickas ut till den här gruppens deltagare under själva arrangemanget.

Förbön och personlig betjäning

Syftet med den här gruppen är att bära fram Teams arbete och deltagare inför Gud i bön (interrcession). Den sortens bön är inte detsamma som att betjäna någon med handpåläggning och Andens gåvor, så som vi gör exempelvis i festivalmöten och på gruppsamlingarna. Dynamiken mellan dessa två situationer skiljer sig åt. I det ena fallet pläderar bedjaren inför Gud på någon eller några andras vägnar, i det andra fallet förmedlar förebedjaren något från Gud till en annan människa.

Du kan självklart vara intresserad av båda sorternas förbön, både för att tjäna och för att ta del av tjänsten.

Permanenta böneämnen

Som förebedjare för Teamevangelisation så tror vi att du regelbundet ber för oss, med speciellt fokus på:

  • Teams styrelse och övriga ledarskap. Be om beskydd, vishet, djärvhet och inspiration.
  • Teams kontinuerliga arbete att förbereda och genomföra festivaler och andra arrangemang. Be om kallelser till samarbete, om god uppslutning av deltagare, för funktionärer och praktiska aspekter, men framför allt om andligt genomslag.
  • De platser som Team kommer att besöka. Be för orten, dess församlingar och behov. Be att Gud på den orten låter sitt Ord ha framgång och verkar genom sin Ande.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i denna grupp?

Vi kräver inga maratonpass på knä inför Gud. Var och en ber så som Gud inspirerar och så mycket som du kan och orkar. Vi tänker oss dock följande bönetjänst som startpunkt:

  • Att du någon gång per vecka ber för Teams enligt punkterna ovan.
  • Att du någon gång ber för de böneämnen som meddelas via utskick.
  • Att du ärligt och utan skam meddelar att du inte längre vill vara med i gruppen om du märker att du inte är en aktiv deltagare. Gud lägger inte alltid en sak på våra hjärtan för resten av livet. Alla kan inte engagera sig för allt och om du har fått en annan börda i ditt hjärta från Gud eller av annat skäl inte aktivt är en förebedjare för Team, så är det bäst att du meddelar oss. Det finns ingen skam i detta!

Än en gång: Välkommen som förebedjare!