Uppdrag

Revisorer

Ordinarie: Jan Jonasson och Carl Gunnar Djerv
Revisorssuppleant: Annika Erhngren

Gudstjänster och bön

Lars Gunther
guntherdie bot die@keryx.se

Vaktmästare

vaktisdie bot die@teamevangelisation.com