Styrelsen

Styrelsen i samband med att den valdes vid 50-årsjubileumet, hösten 2016
Ordförande
Ola Ericsson, utvecklare
oladie bot die@teamevangelisation.com
Vice Ordförande
Isak Hernquist, Lagerarbetare och teol. kand
isakdie bot die@teamevangelisation.com
Kassör
Roland Edvardsson, företagsledare
rolanddie bot die@teamevangelisation.com
Sekreterare
Rebecka Benjaminsson Larsson, pastor
rebeckadie bot die@teamevangelisation.com
Lägersamordnare
Staffan Andersson, lärare
staffandie bot die@teamevangelisation.com
Ledamöter
Sara Mellegård, pastor
Mattias Larsson, lagerchef
vaktis.mattiasdie bot die@teamevangelisation.com
Alexandra Jansson, fritidsledare
alexandradie bot die@teamevangelisation.com
Marit Ekstener, gynmnasiechef
maritdie bot die@teamevangelisation.com
Suppleanter
Angelina Thorlin
angelinadie bot die@teamevangelisation.com
Pär Alfredsson, riksevangelist
pardie bot die@teamevangelisation.com