Undervisning

Här finns undervisning från våra festivaler och andra samlingar.

Bibel med missionsbefallningen synlig

Uthållig tillväxt i tro - Hur vi övar oss i gudsfruktan. Vi växer i tron av nåd, men inte av en slump. Det krävs intention. Studium av Lars Gunther, nyårsfestivalen 2015-16. http://www.slideshare.net/itpastorn/uthllig-tillvxt-i-tro Läs mer...
Stryktålig tro - En sund tro tål påfrestningar och besvikelser. Den är offensiv men den gör oss också sant mänskliga och inte hyper-religiösa. Studium av Lars Gunther från nyårsfestivalen 15-16 i Sjövik. http://www.slideshare.net/itpastorn/stryktlig-tro Läs mer...
En god tro ger ett gott liv - Gudsfruktan, fromhet, en sund religion är nyttigt för oss människor säger både Bibeln och forskningen. Men vad är en sund tro? Att stappla på den rätta vägen och åt rätt håll är bättre än att gå med raska steg åt fel håll. Studium av Lars Gunther på nyårsfestivalen 2015-16. http://www.slideshare.net/itpastorn/en-god-tro-ger-ett-gott-liv Läs mer...