Teamevangelisation sörjer Torsten Åhman

Det är ingen överdrift att säga att utan Torsten Åhman hade Teamevangelisation varken kommit till eller blivit vad vi blev. Åke var visionären bakom vårt sätt att fungera, som en evangeliserande gemenskap, och han var den som byggde upp organisationen. Men den byggdes till stor del runt Torstens evangelistgåva. Torsten var helt enkelt den predikant som Teamevangelisation uppstod kring i slutet av 60-talet. Och det var han som kom på namnet, som togs i bruk 1972.

Torsten
Bild använd med tillstånd från Libris Förlag – http://www.mynewsdesk.com/se/libris-forlag/images/pressbild-paa-torsten-aahman-239873, CC BY 3.0, Länk

1971 anställdes Torsten för att jobba med (ännu inte namngivna) Teamevangelisation, vilket han gjorde under några år, och under flera år därefter var han självskriven som talare på de allra flesta festivalerna.

Torstens andliga gåvor, hans intellektuella skärpa, värme, självdistans, humor och goda talekonst gjorde honom både värd och lätt att lyssna på. Ungdomar och äldre i mycket stort antal har kommit till tro, stärkts och utmanats i sin tro, genom Torstens förkunnelse på våra läger och andra arrangemang.

Torsten satte avtryck i många sammanhang. Han var resepredikant och riksevangelist, som blev församlingspastor i Vårgårda. Därifrån inspirerade han stora delar av kyrkan i Sverige att vara glada över och vårda väckelsearvet. Han skrev artiklar i bl.a. tidningen Dagen, böcker och han fortsatte tala på stora och små möten så länge hälsan medgav. I möten med människor i, som han själv uttryckte det, trons gränsland, trivdes han som allra bäst.

Torsten var ett självklart val som talare på vårt 50-årsjubileum 2016. I sin predikan var det återblickar med start i den oväntade och drastiska väckelsen i Valdshult, som han fick vara med om under sina studier till att bli pastor, goda och dråpliga saker Gud gjort på våra läger, men framför allt inspirerade han till fortsatt arbete med att hjälpa människor finna vägen till en frälsande och fungerande tro.

Det är med sorg och saknad – men framför allt med tacksamhet vi minns en ödmjuk troshjälte, en brinnande evangelist och en inkännande medmänniska. Tack, Gud, för allt du gav oss genom Torsten!

Torsten föddes 1944 och avled 9 september 2017. Han sörjs närmast av hustrun Elisabet och sonen David med familj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.